Người này lên trang cá nhân viết “con xin lỗi tất cả mọi người” rồi […]